Kontakt

Ing. Ján Džunko 
PROJEKT ELEKTRO

images 1    jan.dzunko@gmail.com
kontakt +421 908 31 81 34

IČO: 46052232

DIČ: 1083210612
Veľký Lipník 226, 065 33


Facebook

     Staňte sa našimi fanúšikmi 

     na Facebooku

     Podporte nas aj na facebooku

Partners

modneveci darcek logo


modniveci.cz


www.modischesachen.dewww.versabe.com
Anketa

Pri výbere solárnej zostavy by ste sa rozhodli pre
 
MVE
Ako funguje veterná turbína

vykon_veternej_turbinyVeterná turbína patrí medzi najmodernejšie zariadenia na výrobu elektrickej energie, ktorej funkčnosť spočíva v odoberaní kinetickej (pohybovej) energie (Ek) z vetra a premieňa ju na mechanickú energiu rotujúcej turbíny. Takéto odobratie kinetickej energie vetra spôsobuje jeho spomalenie, avšak ide len o objem vzduchu, ktorý prechádza priamo cez opisujúcu plochu rotujúcej turbíny. V reálnej praxi nie je možné, aby veterná turbína úplne zastavila masu vzduchu, tak že by sa za ňou nahromadila veľká masa vzduchu, preto maximálna možná kinetická energia vetra, ktorú veterná turbína môže premeniť na mechanickú energiu je 59,26 %. K tomuto číslu pri svojich výskumoch dospel pán Betz, podľa ktorého bol pomenovaný tento faktor ako betzov limit (označujeme ho Cp). Reálne je účinnosť veterných turbín ešte o niečo menšia. Mechanický výkon turbíny sa vypočíta:     

 Výpočet výkonu veternej turbíny
p = hustota vzduchu*
A = plocha veternej turbíny
v = rýchlosť vetra
Reálne podmienky:      výkon veternej turbíny na 1 m2 plochy o rýchlosti 3 ms-1 je 10,34 W.
                                   výkon turbíny pre tú istú plochu, ale pre rýchlosť vetra 12 ms-1 je 662 W.
       
       Tento veľký rozdiel nám spôsobuje závislosť výkonu veternej turbíny od tretej mocniny rýchlosti vetra.  Graf znázornení vľavo hore ukazuje štandardný rozptyl rýchlostí vetra, medzi ktorými pracuje klasická trojlistá turbína. Je však treba upozorniť, že ak sa turbína krúti, tak nedodáva stále maximálny výkon, čo je častý omyl laikov. Na grafe si môžete všimnúť ako nabieha elektrický výkon 600 kW veternej elektrárne v závislosti od rýchlosti vetra. Treba poznamenať, že rýchlosť vetra 12 ms-1 je rýchlosť, keď vietor si robí so stromami čo sa mu len zachce.

*štandardne sa dosadzuje 1,22 kg/m^3, reálne v lete je menšia hustota vzduchu a v zime väčšia hustota čo priaznivo pôsobí na vykurovanie veternou turbínou v zimných obdobiach

 
Veterná energia trochu inak

Energia vetra je jedna z najekologickejších energií využívaných ľudstvom. Technológia premeny energie vetra na mechanickú energiu bola objavená už v dávnych dobách. Táto energia pomáhala ľudstvu k lepšiemu životu už po mnohé stáročia. No v minulom storočí sa ako keby vytratila, považovala sa za menej cennú ako fosílne paliva, či veľké vodné diela. Dnes si znova vyžiadala našu pozornosť, nielen kvôli priaznivému vplyvu na životné prostredie, no veľkým faktorom je aj návratnosť vynaložených financií na stavbu malej veternej elektrárne. Malé veterné elektrárne s inštalovaným výkonom cca 20 kW dokážu pokryť potreby celej domácnosti. To pri dnešných cenách energií vrátane dreva, robí tieto malé veterné elektrárne veľmi atraktívne. Ďalším dôležitým faktorom je ich bezpečnosť. Ak však dôjde k najhoršiemu a takáto veterná elektráreň sa dôsledkom nejakej chyby zrúti, tak je ohrozený len úzky okruh. Na rozdiel od jadrových elektrárni sa aj po deštrukcii takéhoto energetického diela dá na druhý deň na takejto pôde siať a tak využívať na poľnohospodárske účely. Iný vážny negatívny vplyv veterných elektrární na životné prostredie neexistuje. 

Prečo energetici nemajú radi veternú energiu?

Jeden z veľkých dôvodov prečo sa veterné turbíny nevyužívajú masovo v energetickej sieti je zlá predikcia dodávanej energie do distribučnej siete, čo vedie k  zlej regulácie elektrickej siete. Toto je jeden z hlavných dôvodov prečo sa stará generácia energetikov stavia negatívne k tejto problematike. Pre potreby energetiky je potrebný riadený a stabilný zdroj elektrickej energie. Zatiaľ nevieme efektívne skladovať vyrobenú elektrickú energiu či v inej forme energie alebo v batériách. No pri kombinácií viacerých obnoviteľných zdrojov energie sa faktor nestability dodávky elektrickej energii z veterných turbín dá zredukovať fotovoltaickými systémami, či malou vodnou elektrárňou. Ak sa zamyslíte, tak viete povedať, že ak prší, tak často krát fúka vietor a nesvieti slnko. Následne tečie veľký potok, rieka. Teda vhodnou kombináciou obnoviteľných zdrojov energie sa dá dosiahnuť kvázi jeden stabilný zdroj elektrickej energie, ktorý ma ešte ďalšie výhody. A to diverzifíkácia zdrojov elektrickej energie a tok peňazí poväčšine naspäť do slovenských rúk. Nakoľko malé zdroje do 500 kW sú veľmi málo atraktívne pre zahraničných investorov. Čo v konečnom dôsledku zabezpečí ďalší ekonomický rast našej krajiny.

 
Malá veterná elektráreň
Projekt Malá veterná elektráreň - MVE

Firma PROJEKT ELEKTRO zdokonaľuje profil horizontálnej trojlistej turbíny. Ide o nový prototyp krídla prebratý z prírody. Tento nový profil zabezpečí, že pri nábehovom uhle pri bode zlomu, nedochádza k odtrhnutiu prúdnic vzduchu od profilu, ako pri obyčajnom tvare krídla, čo v konečnom dôsledku zvyšuje účinnosť turbíny.veterna_turbina Podľa predbežných výskumov by mala mať táto navrhovaná turbína oveľa tichší chod, ako turbíny, ktoré sa používajú v súčasnosti, čím by sa zároveň odstránil ďalší faktor, ktorý bráni výstavbe týchto turbín v blízkosti obydlí a chránených prírodných rezervácií. Tento nový profil sme aplikovali na klasickú horizontálnu trojlistú turbínu o výkone 5,5 kW. Ako generátor sme použili šesť pólový asynchrónny generátor s kotvou nakrátko a zapuzdrenú ozubenú prevodovku s pomerom 1:5. Tento prototyp by sme chceli spustiť do skúšobnej prevádzky v dohľadnej dobe. No takýto výskum a vývoj je finančne nákladný. Preto ak Vás zaujal tento projekt neváhajte ho podporiť.